Chráníme planetu

Kolem pirátství panuje spousta dezinformací, hlavně vinou Hollywoodu. Moderní "postnormální věda", ale ukazuje pirátství ve zcela novém světle.

Odborné studie prokázaly, že pirátství hrálo důležitou úlohu v ekosystému planety (studie bohužel nelze zveřejnit kvůli ochraně dat). Piráti hráli důležitou roli v boji proti skleníkovým plynům. Nejsilnější skleníkový plyn je vodní pára. Pirátské lodě čeřily hladinu specifickým způsobem, který brzdil její vypařování. Pirátské plachetnice ovlivňovaly oceánskou atmosférickou cirkulaci a proudění větrů. Bránily tak globálnímu oteplování. Všimněte si, že zlatým věkem pirátů bylo období 1650 až 1720. Tehdy působili takoví velikáni jako Kapitán Kidd, Henry Morgan, Černovous a další. Ne náhodou je to zároveň nejchladnější období za poslední tisíce roků! Jde o tzv. Maunderovo minimum. Když však počet pirátů začal klesat, už nebyl nikdo, kdo by stabilizoval klima. Proto došlo k růstu světové průměrné teploty.

Potvrzují to odborné studie, které shrnul populárně naučnou formou například článek "Vliv námořní dopravy na globální atmosférickou cirkulaci." (Osel.cz, duben 2015)

Sociologové poukazují, že pirátství bylo prospěšné i pro lidskou společnost. Piráti svou činností přispívali k trvalé udržitelnosti. Bojovali proti přelidnění planety (pokud měli dost ostré šavle). Drancováním obchodních lodí bojovali proti konzumnímu způsobu života. Plundrováním se snažili zastavit hospodářský růst, protože chápali, že není trvale udržitelný (viz Římský klub: Meze růstu). Piráti chápali, že peníze jsou kořenem všeho zla - proto se snažili lidi od peněz osvobodit, aby mohli žít prostým skromným životem.

Moderní medicína oceňuje i přínos pirátů k léčbě závažných onemocnění. Jak známo, námořníci trpěli kurdějemi. K této nemoci docházelo na širém oceánu, takže se nikoli překvapivě zjistilo, že jde o onemocnění z vody (výzkum bohužel nelze kvůli ochraně dat zveřejnit). Voda obsahuje kontroverzní chemickou sloučeninu "dihydrogen monoxid" (DHMO). Je obsažena i v kyselých deštích, přispívá ke skleníkovému efektu a byla zjištěna i v nádorech. Piráti ale za svou dlouhou praxi vyvinuli řadu zázračných léčebných technik, které proti DHMO pomáhají (zašlete nám poštou své úspory a dozvíte se jak). Více na www.dhmo.org.

Princip předběžné opatrnosti říká, že není čas čekat na důkazy. Pak by už mohlo být pozdě. Vodu je třeba zakázat! Na tom se shoduje většina odborníků, kteří aktivně publikují o Špagetové příšeře. "Žádné důkazy sice nemáme, ale jsme si jisti na 90 procent," usnesli se experti na tajném zasedání, kde se podávala spousta jamajského rumu. Prozatím by na výrobcích, které obsahují tuto chemikálii, mělo být alespoň varování ministerstva zdravotnictví. Nepodléhejme propagandě vodárenské lobby, která tvrdí, že voda je základem života. 

Zvýšení počtu pirátů a důsledný boj proti znečišťujícím látkám (vodě) by podle počítačových modelů mělo vést ke konečné porážce globálního oteplování. Návrat doby ledové je podle odborníků konečným řešením lidské otázky. Doba ledová byl ráj. Nebyly žádné civilizační choroby ani zácpy na dálnicích. Nebyly peníze ani daně. Většinu své existence homo sapiens prožil v době ledové - to je pro něj nejpřirozenější klima.

Naproti tomu oteplování vede k řadě nepřirozených poruch nejen klimatu (tzv. globální poruchy). Počítačové viry, fronty u pokladen, autohavárie, padající letadla - nic z toho v době ledové nebylo.