Mše

Pastafariánská mše se od tradiční katolické mše liší v několika detailech. Je svou podstatou veselá a má být oslavou života. Nemusí se klečet (pokud zrovna nezvracíte). Pít se může nejen mešní víno (ale i mešní pivo a rum). Kromě hosana a aleluja lze zpívat i námořnické odrhovačky. Při eucharistii se nekonzumuje oplatka, ale plná porce těstovin.

Před jídlem a pitím by pastafarián měl pronést modlitbu, jíž poděkuje, že netrpí žízní a hladem. Například lze použít známý "Pivní otčenáš".

Sude náš, Jenž jsi naražený, roztoč se pípo Tvá, buď vůle Tvá po všech hospodách a restauracích

a odpusť nám naši dočasnou střízlivost, jakož i my odpouštíme našim číšníkům,

neuveď nás na záchytnou stanici a zbav nás všech protivných abstinentů. Rámen

 

Každou modlitbu zakončíme obřadným zvoláním "Rámen" (rámen je anglický název pro čínské instantní nudle).

Součástí setkání patafariánů by mělo být předčítání posvátných textů. To jsou jednak knihy "Loose Cannon" a "Gospel of the Flying Spaghetti Monster". K duchovnímu zamyšlení může ale posloužit i jakákoli pirátská historka z románů a filmů. Příběh by měl končit nějakým ponaučením pro naše životy.

Piráti by si měli na svém setkání zazpívat a to zejména námořnické písně. Kupříkladu "A Pirate's Life for Me" (z filmu Piráti z Karibiku). Nebo "Co s opilým námořníkem" případně tématicky příbuzné skladby jako "Tři kříže".

Pamatujte, že piráti se scházejí v hospodě a k tomu logicky patří hospodské pivní diskuse. Setkání pastafariánů by měly být jakýmsi diskusním klubem, kde budete u piva komentovat aktuální události... z pohledu pastafariánství. Sledujte vývoj globálního oteplování, diskriminaci náboženských menšin (jako jsme my) a nejnovější vědecké teorie (jako je ta o stvoření světa Špagetovkou).