Otevřený dopis školské radě v Kansasu

Píši vám s velkým znepokojením, jelikož jsem se dočetl o vašem rozhodnutí, že by se alternativní kreacionistická teorie "inteligentního designu" (ID) měla vyučovat spolu s teorií evoluce. Myslím, že se všichni shodneme, že je důležité, aby studenti mohli slyšet více názorů, aby si mohli vybrat, která teorie jim dává největší smysl. Mám však obavu, že studentům má být vykládána jen jedna z teorií inteligentního designu.

Připomeňme si, že teorií inteligentního designu existuje více. Já a mnoho dalších po celém světě jsme silného přesvědčení, že vesmír byl stvořen Létající špagetovou příšerou. To ona stvořila všechno, co vidíme, a vše, co cítíme. Jsme přesvědčeni, že naprostá vědeckých důkazů, které poukazují na evoluci, nejsou nic jiného než náhoda.

Z tohoto důvodu vás tímto oficiálně žádám, aby se tato alternativní teorie učila ve školách spolu se zmíněnými dalšími dvěma teoriemi. Vlastně vás musím upozornit, že pokud nám nevyhovíte, budeme nuceni přistoupit k právním krokům. Asi už chápete, v jaké jste situaci. Pokud teorie inteligentního designu není založena na víře, ale na další vědecké teorii, jak se tvrdí, pak musíte povolit i výuku naší teorie. Ta je totiž také založena na vědě a ne na víře.

Všiml jsem si, že řadě lidí dělá problémy tomu uvěřit. Bude tedy nejlépe seznámit vás s naším učením.  Máme důkazy, že Létající špagetová příšera stvořila vesmír. Nikdo z nás samozřejmě tehdy u toho osobně nebyl, ale máme o tom písemné záznamy. Máme několik dlouhých svazků vysvětlujících všechny podrobnosti její moci. Možná vás také překvapí, že nás je 10 milionů a stále přibýváme. Uzavíráme se ale plaše před veřejností, protože mnozí nám pořád tvrdí, že naše víra není podložena pozorovatelným důkazy.

Tito lidé bohužel nechápou, že Létající špagetová příšera schválně stvořila svět tak, abychom si mysleli, že je Země starší než ve skutečnosti je. Například vědec může provést karbonové datování na nějakém archeologickém artefaktu. Zjistí, že přibližně 75% izotopu uhlíku C14 se rozložilo vlivem elektronových emisí na dusík N14 a vyvozuje z toho, že tento artefakt je přibližně 10 000 let starý, protože poločas rozpadu uhlíku C14 je 5730 roků. Tento náš vědec si ale neuvědomuje, že při každém měření mu neviditelná Létající špagetová příšera svým chapadlem (totiž nudlí) mění výsledky měření. Máme mnoho textů, které podrobně popisují, jak je to možné, a důvody, proč to dělá. Ona je samozřejmě neviditelná a snadno může procházet hmotou.

Věřím, že teď už chápete, proč je důležité, aby se vaši studenti učili i tuto alternativní teorii. Je naprosto nezbytné, aby si uvědomili, že pozorovatelné důkazy závisí na laskavosti Létající špagetové příšery. Kromě toho však upozorňuji, že je neuctivé učit naše přesvědčení, aniž by vyučující na sobě měl posvátný oděv, tedy oděv pirátský. Nemohu ani dostatečně zdůraznit významnost této věci. Bohužel nemohu popsat, proč přesně je to tak důležité, protože dopis je už teď moc dlouhý. Stručně řečeno jde o to, že pokud to neuděláme, přivoláme na sebe Její hněv.  

Možná vás bude také zajímat, že globální oteplování, zemětřesení, hurikány a další přírodní katastrofy jsou přímý důsledek klesajícího počtu pirátů od roku 1800. Pro vaši informaci přikládám graf, který ukazuje odhadovaný počet pirátů a korelaci s průměrnou roční teplotou za posledních 200 let. Jak můžete vidět, je tu statisticky významný inverzní vztah mezi piráty a globální teplotou.  

Závěrem vám chci poděkovat, že jste si našel čas vyslechnout naše názory a přesvědčení. Doufám, že jsem vám dostatečně vysvětlil, jak je důležité učit vaše studenty o této teorii. Samozřejmě můžeme zajistit školení pro vaše pedagogy. Očekávám nedočkavě vaši odpověď a upřímně věřím, že vás nebudeme muset zažalovat. Chci doufat, že se můžeme všichni těšit na dobu, kdy těmto třem teoriím bude poskytnut stejný prostor ve výuce vědy ve školách po celé zemi a nakonec na celém světě; Jedna třetina času pro inteligentní design, třetina času na Létající špagetovou příšeru (Pastafariánství), a třetina času na logické domněnky založené na jasných pozorovatelných důkazech.

S pozdravem,

Bobby Henderson, znepokojený občan.

PS: Přikládám uměleckou kresbičku, jak Ona stvořila hory, stromy, a trpaslíka. Pamatujte si, že my všichni jsme Jejími dětmi.

https://www.venganza.org/about/open-letter/