Osmero přikázání

Pastafariáni nemají Desatero, ale jen Osmero přikázání, které Špagetová příšera dala lidem. Špagetovka je většinu času v lihu, takže je jí úplně jedno, co lidi na Zemi vyvádějí. Proto nám stanovila jen jakási volná doporučení. Vesměs nás nabádá k toleranci, protože chce mít ticho a klid, až bude vyspávat opici:

  1. Byla bych raději, kdyby ses nechoval jako povýšený pokrytecký svatoušek, když lidem kážeš o mé nudlovitosti.
  2. Byla bych raději, kdybys nezneužíval mou existenci k útlaku a ovládání druhých lidí a k ošklivému chování vůbec.
  3. Byla bych raděeji, kdybys nesoudil lidi podle toho, jak vypadají, jak se oblékají, jak mluví. Buď na ně hodný, ano?
  4. Byla bych raději, kdyby ses – pochopitelně s oboustranným souhlasem partnera, který je plnoletý a duševně svéprávný - neoddával ničemu, za co byste se museli stydět
  5. Byla bych raději, kdybys neurážel bigotní, xenofobní a nenávistné předsudky druhých lidí... na lačno.
  6. Byla bych raději, kdybys pro mou nudlovitost nestavěl za miliony dolarů kostely, mešity ani svatyně. Tyto peníze se přece dají lépe využít k boji proti chudobě, vyléčení nemocí, k šíření míru a lásky nebo na zaplacení poplatků za kabelovku.
  7. Byla bych raději, kdybys všem pořád nevykládal, že s tebou hovoří bůh.
  8. Byla bych raději, kdybys nedělal druhým, co sám nechceš, aby dělali oni tobě. Třeba abys nedělal takové ty věci, ke kterým je zapotřebí kožený obleček a hodně lubrikantu. Leda by s tím ovšem druhá strana (viz bod 4) souhlasila.